Denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech

Vážení kolegové rybáři

Dne 19. února vyšla v částce 14 Sbírky zákonů vyhláška č. 25/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Uvedená vyhláška  mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a nabývá účinnosti 1. dubna 2018, tzn., že nové denní doby lovu ryb platí tímto dnem.

Od 1. dubna 2018 se mění denní doby lovu ryb v mimopstruhových rybářských revírech následujícím způsobem:

  • v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září je povoleno lovit ryby od 4 do 24 hodin
  • v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu je povoleno lovit ryby od 5 do 22 hodin.

Denní doby lovu ryb v revírech pstruhových zůstávají beze změny.

Petrův zdar přeje výbor ČRS Praha Vinohrady