Historie MO ČRS Praha 10 – Vinohrady

se píše od jejího založení v roce 1947:

A historie to byla velmi pestrá, ať už z hlediska sportovní činnosti jednotlivých členů nebo z hlediska různých doplňkových aktivit pro širokou členskou základnu, která patřila k nejpočetnějším v rámci pražských organizací. Ve sportovní činnosti se naši závodníci umisťovali na předních místech žebříčků jednotlivých disciplín, především v lovu ryb na umělou mušku. A tuto tradici v posledních letech naplňuje naše muškařská mládež, kdy se její zástupci v disciplíně nominují na světové soutěže, kde dosahují vynikajících výsledků. Výborné výsledky na sportovním poli podtrhují i přátelská setkání – dříve v trojboji, dnes dvojboji – s rybáři z organizace Weissgrün Dresden – Schönau která započala v roce 1963 a každým rokem se opakují střídavě v Německu a Česku.

V mimosportovních aktivitách pro členskou základnu se zapsalo do historie rozdělení organizace na dvě samostatné MO ČRS – Praha 10 – Vinohrady a Praha 10 – Hostivař – kdy se rapidně snížil počet členů. To však nemělo velký vliv na pořádání pravidelných „čtvrtků“ s výměnou zkušeností, vánočního setkání, plesů, výletů parníkem po Vltavě, rybářských zájezdů autobusem apod. Pokles zájmu členské základny o tyto aktivity se ale projevil po roce 1989 avšak  stabilizace společnosti tento pokles zastavila.