Výroční členská schůze

Vážení kolegové rybáři,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi MO ČRS Praha 10 – Vinohrady:

Termín:               středa 27. března 2024
                                v 18,00 hodin

Místo:                  Restaurace U Bohouše, Polská 1261, Praha 2

Program:

  • Zahájení schůze
  • Volba mandátové komise
  • Volba návrhové komise
  • Zpráva o činnosti MO v . 2023
  • Zpráva o hospodaření MO v r. 2023
  • Zpráva Dozorčí komise za r. 2023
  • Schválení rozpočtu na r. 2024
  • Diskuze
  • Usnesení VČS
  • Závěr

Těšíme se na Vaši účast

Výbor MO ČRS Praha Vinohrady