Členská schůze

Patří k právu člena ČRS:

  1.  zúčastňovat se jednání členské schůze
  2. hlasovat na členské schůzi
  3. volit a být volen do všech orgánů Svazu
  4. po vydání povolenky se účastnit sportovního rybolovu
  5. účastnit se ostatních činností Svazu
  6. obracet se na orgány Svazu se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi
  7. odvolat se proti rozhodnutí orgánů Svazu v rámci kárného řízení.

 

O jejím konání jsou členové informováni prostřednictvím nástěnky organizace v jejím sídle a formou tištěného letáku (k vyzvednutí v kanceláři organizace), příp. na dotaz na telefonním čísle  602 948 148