Jak se stát členem ČRS a jak začít s lovem ryb

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

  1. Navštívit místní organizaci ČRS, zpravidla nejblíže místu trvalého bydliště (seznam všech MO ČRS najdete na www.rybsvaz.cz).
  2. Podat u příslušné MO přihlášku za člena.
  3. Absolvovat úspěšně test na přezkoušení uchazečů o vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který zahrnuje znalost Stanov ČRS – § 3 a 4, Rybářského řádu – přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. Vyhlášky č. 197/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů (kapitola I. – X.) a poznávání ryb v našich vodách.

Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá:

  1. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) nebo městský úřad vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.
  2. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

 

Děti do 15ti let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce.

Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry.

Prosím věnujte pozornosti testu znalostí zde:

https://www.rybsvaz.cz/?page=test_rybarskych_znalosti&lang=cz&web_menu_id=35